Lukáš Neuschl

Bakalářská práce

Mobilní klient vzdáleného informačního systému využívající webové služby

A Mobile Client for a Remote Information System using Web Services
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť hybridnú mobilnú aplikáciu za pomoci webových technológií. Na rozdiel od natívnych aplikácií - ktoré sa (pre Android) tvoria programova-cím jazykom Java boli použité jazyky HTML, CSS a JavaScript. Práca je rozdelená do dvoch hlavných kapitol a to serverová a klientská časť kvôli tomu, že aplikácia ku svojmu fungovaniu potrebuje zdieľať dáta so vzdialeným serverom …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to create a mobile application through the usage of web technologies. Opposed to native applications which are programmed via the program-ming language Java (in the case of Android applications), in this thesis, there were used languages HTML, CSS and JavaScript. The thesis is divided into two parts. First of them deals with the field of servers and the other one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Neuschl, Lukáš. Mobilní klient vzdáleného informačního systému využívající webové služby. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie