Theses 

Mobilní klient vzdáleného informačního systému využívající webové služby – Lukáš Neuschl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Lukáš Neuschl

Bakalářská práce

Mobilní klient vzdáleného informačního systému využívající webové služby

A Mobile Client for a Remote Information System using Web Services

Anotace: Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť hybridnú mobilnú aplikáciu za pomoci webových technológií. Na rozdiel od natívnych aplikácií - ktoré sa (pre Android) tvoria programova-cím jazykom Java boli použité jazyky HTML, CSS a JavaScript. Práca je rozdelená do dvoch hlavných kapitol a to serverová a klientská časť kvôli tomu, že aplikácia ku svojmu fungovaniu potrebuje zdieľať dáta so vzdialeným serverom. Hlavné technológie, ktoré boli použité pri tvorbe klientskej časti práce, teda samotnej aplikácie sú Framework7 (frame-work pre uľahčenie práce s použitými programovacími jazykmi) a Phonegap/Apache Cor-dova (program pre skompilovanie mobilnej aplikácie pre rôzne mobilné operačné systémy).

Abstract: The aim of this bachelor's thesis was to create a mobile application through the usage of web technologies. Opposed to native applications which are programmed via the program-ming language Java (in the case of Android applications), in this thesis, there were used languages HTML, CSS and JavaScript. The thesis is divided into two parts. First of them deals with the field of servers and the other one with the client environment. Main technol-ogies used for the creation of the client environment and the application itself are Frame-work7 (framework to make the programming easier) and Phonegap/Apache Cordova (pro-gram to compile the mobile application to various kinds of mobile operating systems).

Klíčová slova: hybridné mobilné aplikácie, Framework7, Phonegap, mobilný klient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43957 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Neuschl, Lukáš. Mobilní klient vzdáleného informačního systému využívající webové služby. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz