Bc. Eva Žemličková

Diplomová práce

Darování a darovací smlouva

Donation and contract of gift
Anotace:
Cílem této práce je podat komplexní právní analýzu institutu darování a podstatné náležitosti k darovací smlouvě dle právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Součástí práce je nastínění historického vývoje darovací smlouvy, zamyšlení se nad sociologickými aspekty darování a rozbor problematických institutů spojených s právní úpravou darování, s nejrůznějšími jejími modalitami …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive legal analysis of the institute of donation and the essentials of the donation agreement according to the legislation contained in Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. Part of the work is an outline of the historical development of the donation contract, reflection on the sociological aspects and an analysis of problematic institutes associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
  • Oponent: Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Soukromoprávní studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce