Ing. Zuzana Vrzalová, Ph.D.

Disertační práce

Komplexní molekulární diagnostika kongenitální adrenální hyperplazie

Complex molecular diagnostics of congenital adrenal hyperplasia
Anotace:
Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) je autozomálně recesivní dědičná porucha tvorby glukokortikoidů a mineralokortikoidů v kůře nadledvin. 90 - 95 % všech případů CAH zahrnuje deficit enzymu 21-hydroxylázy (21-OHD, gen CYP21A2), 5 - 8 % případů deficit enzymu 11β-hydroxylázy (11β-OHD, gen CYP11B1). Mezi vzácněji vyskytující se enzymové poruchy CAH patří deficit 17α-hydroxylázy (17α-OHD, gen CYP17A1 …více
Abstract:
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is an autosomal recessive hereditary disorder of glucocorticoid and mineralocorticoid production in the adrenal cortex. 90 - 95 % of all cases of CAH include an 21-hydroxylase enzyme deficiency (21-OHD, gene CYP21A2), 5 - 8 % is an 11β-hydroxylase enzyme deficiency (11β-OHD, gene CYP11B1). Deficiency of 17α-hydroxylase (17α-OHD, CYP17A1 gene) and deficiency of 3β …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
  • Oponent: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D., doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika

Práce na příbuzné téma