Alena NOVOTNÁ

Diplomová práce

Analýza marketingových aktivit Chráněné grafické dílny a Sociální firmy neziskové organizace Slunečnice o.s.

Analysis of marketing activities of Sheltered graphic workshop and Social firm of non-profit organization Slunečnice o.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem "Analýza marketingových aktivit Chráněné grafické dílny a Sociální firmy neziskové organizace Slunečnice o.s." je analýza marketingových aktivit dvou samostatných hospodářských jednotek děčínské neziskové organizace Slunečnice o.s, kterými jsou Chráněná grafická dílna a Sociální firma. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti nevládních neziskových …více
Abstract:
The aim of my thesis titled "Analysis of marketing activities of Sheltered graphic workshop and Social firm of non-profit organization Slunečnice o.s." is to analyse two separate economic units of Děčín´s non-profit organization Slunečnice o.s. which are Sheltered graphic workshop and Social firm. In the theoretical section, I explain the basic concepts of non-governmental organizations and identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Fuchsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Alena. Analýza marketingových aktivit Chráněné grafické dílny a Sociální firmy neziskové organizace Slunečnice o.s.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická