Bc. Tereza Hlaváčová

Bakalářská práce

Image of Italy in E.M. Forster's Novels

Image of Italy in E.M. Forster's Novels
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Obrazem Itálie v novelách E.M. Forstera. Toto téma je zpracováno převážně z pohledu jednotlivých postav a jejich názoru na Itálii. Práce také stručně představuje autorovi názory a zkušenosti z italského prostředí. Tato práce se zabývá zejména romány Pokoj s vyhlídkou a Kam se bojí vkročit andélé. Tyto jsou různé motivy spojené s Itálií, chováním Italů a všeho italského …více
Abstract:
This thesis describes the Image of Italy in E.M. Forster's novels, this theme is introduced mainly from the point of view of the characters and what Italy means to them. The thesis presents also the writer's ideas and experience from Italian environment. The main focus is on his novels The Room with a View and Where the Angles Fear to tread. There are different motives connected to experiencing Italy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta