Theses 

Využití taneční podložky pro rozvoj rytmických schopností u tanečníků – Bc. Eva Šleisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Šleisová

Diplomová práce

Využití taneční podložky pro rozvoj rytmických schopností u tanečníků

Using dance pad for the development of rhythm abilities of dancers

Anotace: Bc. Eva Šleisová, Využití taneční podložky pro rozvoj rytmických schopností u tanečníků, Brno 2014, 79 stran. Diplomová práce, která se skládá ze dvou částí, je zaměřena na využití taneční podložky pro rozvoj rytmických schopností u tanečníků. Má také sloužit jako rozšiřující materiál informací o taneční podložce. První část se zabývá objasněním pojmu rytmické schopnosti a shromažďuje důležité informace o podložce. Druhá část práce se zaměřuje na samotný výzkum, kterým zjišťujeme, zda skupiny vykonávající intervenční program na taneční podložce budou mít výraznější zlepšení rytmických schopností, než skupiny které se programu neúčastní. V této části objasňujeme i testy použité pro zjištění úrovně rytmických schopností a to test rytmické diskriminace, test pomocí softwarového reaktometru a bubnování rukama i nohama.

Abstract: Bc. Eva Šleisová, Using dance pad for the development of rhythm abilities of dancers, Brno 2014, 79 pages. The thesis that consists of two parts is mainly focused on the usage of dance pad for the development of rhythmical abilities of dancers. It also serves as an additional material on the dance pad. The first part deals with the clarification of the concept of rhythmical abilities and gathers important information about the pad. The second part focuses on the actual research through which we observe whether the groups performing intervention program on the dance pad will reach significant improvement in rhythmical abilities than groups that do not participate in the program. In the second part We also clarify the tests used for determination of level of rhythmical abilities - rhythmical discrimination test, the software module test and ultimately arm & leg drumming.

Klíčová slova: Koordinační schopnosti, rytmické schopnosti, měření a testování rytmických schopností, taneční podložka, rytmus pohybu Coordination abilities, rhythm abilities, measuring and testing of rhythm abilities, dance pad, the rhythm of movement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:35, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz