Michal JONÁŠ

Bakalářská práce

Intenzita zatížení extraligových hráčů ledního hokeje v utkání

Load intensity of extra-league ice-hockey players in match
Anotace:
Problematika intenzity zatížení je v dnešní době nedílnou součástí většiny sportů na profesionální úrovni. Důležitý je vztah mezi intenzitou zatížení a utkáním, díky kterému může dojít k optimalizaci sportovního tréninku za účelem zlepšení fyzické připravenosti hráčů. Jedním z hlavních a dostupných ukazatelů zatížení je srdeční frekvence. Cílem práce je analýza a srovnání intenzity zatížení hráčů ledního …více
Abstract:
The problematics of the load intesity is nowadays integral part of most profesionalsports. Important is relation between load intensity and match. Porpose is optimalization of sport trainig and optimal physical preparation. One of the main and available indicators of load is heart rate. The aim of the thesis is analyze and compare load intensity of ice-hockey players during the match in regular season …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JONÁŠ, Michal. Intenzita zatížení extraligových hráčů ledního hokeje v utkání. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta