Jan Petrůj

Bakalářská práce

Prezentace účetní závěrky podle ČÚS a IFRS

Presentation of Financial Statements according to CAS and IFRS
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o prezentaci účetní závěrky podle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části je popsána obecná charakteristika účetní závěrky a základní náležitosti jednotlivých systémů účetního výkaznictví. Praktická část je zaměřena na srovnání obou úprav a uvedení základních odlišností, ale také podobností mezi oběma regulacemi. Cílem …více
Abstract:
Thesis is aimed at the presentation of financial statements in compliance with Czech Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. Theoretical parts describe the general characteristics of financial statements and the basic requirements of each reporting system. Practical passage concentrates on comparison of both regulations and introduces fundamental differences as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mariana Valášková
  • Oponent: Michal Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60199