Bc. Lucia Stareková

Bakalářská práce

El dialecto leonés y su uso actual

Leonese dialect and its current use
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the Leonese dialect and its current use. It is divided into theoretical and practical part. The first part introduces us the basics of sociolinguistic, dialectology, types of language forms and characteristic signs of Leonese dialect. The second part is dedicated to vocabulary of this dialect and by using the questioner it investigates whether the people living in …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá leónskym dialektom a jeho súčasným použitím. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Prvá časť nás oboznamuje so základmi sociolingvistiky, dialektológie, typmi jazykových útvarov a charakteristickými znakmi leónskeho dialektu. Druhá časť je venovaná slovnej zásobe tohto dialektu a prostredníctvom dotazníkov zisťuje, či obyvatelia tejto oblasti poznajú a …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.