Nguyen Ba Nguyen

Bakalářská práce

Czech Cultural Standards from Vietnamese Perspective in Study and Work Environment

České kulturní standardy z vietnamské perspektivy v pracovním a studijním prostředí
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci českých kulturních standardů z perspektivy vietnamských pracovníků a studentů žijících v České republice. Teoretická část začíná definováním kultury, kulturních dimenzí, podle dvou autorů, Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse a kulturních standardů Alexandra Thomase. Dále pak popisuje možné problémy a konflikty, které mohou nastat při střetu odlišných …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the Czech cultural standards from the perspectives of both Vietnamese workers and students living in the Czech Republic. The Theoretical Part begins with defining culture, the cultural dimensions according to the two authors Geert Hofstede and Fons Trompenaars, and the cultural standards of Alexander Thomas. Then it describes possible problems and conflicts that may …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49930