Theses 

Historie basketbalu v Brně – Bc. Tomáš Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Tomáš Novotný

Bakalářská práce

Historie basketbalu v Brně

History of basketball in Brno

Anotace: Novotný T. : Historie basketbalu v Brně, bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006 , 41 str. Bakalářská práce pojednává o basketbalu se zaměřením na jeho historii. Cílem práce je popsat začátky basketbalu ve světě a zmapovat historii brněnského basketbalu od prvních sezón do současnosti.

Abstract: Novotný T.: History of basketball in Brno, Bachelor's work, The University of Masaryk in Brno, Fakulty of sports studies, 2006, 41p. Bachelor's work deals with basketball specialization of history. The aim of project describes begining of basketball in the word and deales history of basketball since the first legue to the present time.

Klíčová slova: Klíčová slova Basketbal, koš, míč, hřiště, počet hráčů, ABA(Amatérská basketbalová asociace), NBA (Americká basketbalová asociace), ČBF (Česká basketbalová federace), město Brno, basketbalové haly, mistrovské tituly, osobnosti brněnského sportu Key words Basketball, basket, ball, playground, ABA (Amater basketball association), NBA (Nacionále basketball association ), CBF ( Czech basketball federacion), city Brno, basketball hall, personality of Brno, mastery title

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz