Bc. Jan Kysilka

Bakalářská práce

The Historical Development of the African-American Female Identity in Rap Music

The Historical Development of the African-American Female Identity in Rap Music
Anotace:
Tato práce je je založena na analýze historického vývoje tvoření identity Afroameričanek na rapové scéně. Práce se zabývá základy americké společnosti, které ovlivnily pozici Afroameričanek. Dále je pak práce rozdělena na dvě hlavní části, které spočínají v mužském a ženském zasloužení na vývoji této pozice pro ženy. Cílem této bakalářské práce je nalézt příčiny jejich pozice a potvrdit původ problému …více
Abstract:
This thesis is based on an analysis of the historical development of the African-American female identity in rap music. The thesis is focused on the foundations of American society and its impact on the position of African-American women. Furthermore, the work is divided into two main parts which consist of men's and women's impact on the development of this position. The aim of this thesis is to find …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Ing. Stephen Atalebe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma