Lucie ŠNEBERKOVÁ

Bachelor's thesis

Nový Zéland a jeho role v prostoru jižního Pacifiku

New Zealand and its role in the South Pacific region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rolí Nového Zélandu v prostoru jižního Pacifiku, přičemž cílem práce je představit Nový Zéland jako střední mocnost a zachytit jeho snahy o rozšiřování hodnot stability a politiky střední mocnosti v prostoru jižního Pacifiku. Teoretická část práce se zabývá konceptem střední mocnosti a konceptem soft power a popisuje jejich hlavní charakteristické znaky. Další kapitola …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of New Zealand in the South Pacific region and the main goal of the thesis is to describe New Zealand as a middle power and to describe its endeavour to spread moral values and middle power policy in the South Pacific region. The theoretical part of this text deals with the concept of middle power and soft power and describes its main characteristics. The next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNEBERKOVÁ, Lucie. Nový Zéland a jeho role v prostoru jižního Pacifiku. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/