Jakub Bechný

Bakalářská práce

Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky

Natural rate of unemployment or hysteresis? The case of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je s pomocí testů stacionarity a jednotkového kořene empiricky testovat, zda se trh práce České republiky vyvíjí v souladu s teorií přirozené míry nezaměstnanosti, nebo hystereze. Při zohlednění strukturální změny ve 2. polovině 90. let docházím k závěru, že hystereze se na celorepublikové úrovni projevuje pouze v nezaměstnanosti. Data o míře zaměstnanosti již hysterezi neindikují …více
Abstract:
The aim of this thesis is to empirically investigate, using stationarity and unit root tests, whether is the labor market of the Czech Republic developing accordingly to the natural rate of unemployment theory, or the hysteresis theory. Taking into consideration a structural break in the second half of the nineties I conclude, that the hysteresis at the national level works only in unemployment. Employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Božena Kadeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41717