Peter Habčák

Master's thesis

Časové řady a jejich využití v metodologii Episode-Based Reasoning

Time Series and their Application in Episode-Based Reasoning Methodology
Anotácia:
Metodológie Case-Based Reasoning a jej rozšírenie Episode-Based Reasoning sú jednými z metód umelej inteligencie. Umožňujú riešiť nové problémy na základe procesu riešenia podobných problémov v minulosti a prispôsobenia výsledkov na nové podmienky. V metodológii Episode-Based Reasoning sa využívajú poznatky z oblasti analýzy časových radov. Cieľom tejto práce je nájdenie a implementovanie metód z oblasti …viac
Abstract:
In problem solving, methodologies Case-Based Reasoning and its extension – Episode Based Reasoning are used. They allow to solve new problems based on solving similar past problems and adapting results to new conditions. In Episode-Based Reasoning methodology, the knowledge from time series analysis is used. The purpose of this thesis is to find and implement methods of time series analysis, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Tomáš Kocyan
  • Oponent: Jan Martinovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika