Bc. Monika Praženková

Diplomová práce

Obraz ženy dělnice v brněnském českém tisku na přelomu 19./20. století

Image of a woman factory worker in the Brno Czech Press at the turn of the 19th and 20th century
Anotace:
Práce se zabývá vstupem žen do továrny v polovině 19. století. Sleduje její přizpůsobení se pracovnímu rytmu továrny na pozadí změn politických i sociálního zákonodárství. Rozebírá platové podmínky i změny pracovní doby. Stranou nezůstává ani náročné skloubení rodinného života s tovární prací. Práce končí rokem 1914, kdy už je tovární dělnice sebevědomější, emancipovanější a nebojí se zapojit do spolkového …více
Abstract:
The work deals with the entry of women into the factories in the 19th century. It monitors its adaptation to the rhythm of the factory work on background of the political and social legislation changes. It analyzes changes in salary conditions as well as working hours’ issue. There could be found also complicated issues of reconciling family life with factory work. Study ends in 1914, where we could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma