Bc. Monika Praženková

Master's thesis

Obraz ženy dělnice v brněnském českém tisku na přelomu 19./20. století

Image of a woman factory worker in the Brno Czech Press at the turn of the 19th and 20th century
Abstract:
Práce se zabývá vstupem žen do továrny v polovině 19. století. Sleduje její přizpůsobení se pracovnímu rytmu továrny na pozadí změn politických i sociálního zákonodárství. Rozebírá platové podmínky i změny pracovní doby. Stranou nezůstává ani náročné skloubení rodinného života s tovární prací. Práce končí rokem 1914, kdy už je tovární dělnice sebevědomější, emancipovanější a nebojí se zapojit do spolkového …more
Abstract:
The work deals with the entry of women into the factories in the 19th century. It monitors its adaptation to the rhythm of the factory work on background of the political and social legislation changes. It analyzes changes in salary conditions as well as working hours’ issue. There could be found also complicated issues of reconciling family life with factory work. Study ends in 1914, where we could …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2011
  • Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.