Klára ROSENBERGOVÁ

Diplomová práce

Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách

Interactive teaching in selected chapters from the history of music at tertiary schools
Anotace:
Diplomová práce s názvem Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách je zaměřena na méně tradiční pedagogické postupy v hodinách hudební výchovy týkajících se hudební historie. Součástí práce je flash disk s didaktickými pomůckami (prezentacemi, pracovními listy či testy). Cílem práce je prověřit tyto didaktické pomůcky v praxi při hudební výchově na gymnáziu a vyhodnotit …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Interactive teaching in selected chapters from the history of music at tertiary schools is focused on less traditional pedagogical practices in music lessons which are focused on musical history. There is a flash driver included in to thesis which contains didactic aids (presentations, worksheets and tests). The aim of the thesis is to examine these didactic aids in practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSENBERGOVÁ, Klára. Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ HV pro SŠ navazující