Klára ROSENBERGOVÁ

Master's thesis

Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách

Interactive teaching in selected chapters from the history of music at tertiary schools
Abstract:
Diplomová práce s názvem Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách je zaměřena na méně tradiční pedagogické postupy v hodinách hudební výchovy týkajících se hudební historie. Součástí práce je flash disk s didaktickými pomůckami (prezentacemi, pracovními listy či testy). Cílem práce je prověřit tyto didaktické pomůcky v praxi při hudební výchově na gymnáziu a vyhodnotit …more
Abstract:
The diploma thesis entitled Interactive teaching in selected chapters from the history of music at tertiary schools is focused on less traditional pedagogical practices in music lessons which are focused on musical history. There is a flash driver included in to thesis which contains didactic aids (presentations, worksheets and tests). The aim of the thesis is to examine these didactic aids in practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROSENBERGOVÁ, Klára. Interaktivní výuka ve vybraných kapitolách z dějin hudby na středních školách. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teacher Education / ČJ HV SN14