Bc. Tereza Gočálová

Diplomová práce

Možnosti využití sociálních sítí při získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti

Possibilities of using social media in the recruitment and selection of employees in the chosen company
Anotace:
Cílem této práce bylo popsat možnosti zvolených sociálních sítí při získávání a výběru pracovníků ve vybrané společnosti, jak je vidí vybrané osoby. Úvodních pět kapitol vymezuje teoretické vědění vztahující se k hlavní výzkumné otázce. První kapitola definuje vliv zaměstnanců na společnost, ve které jsou zaměstnaní. Následující dvě kapitoly se zaobírají fázemi získávání a výběru pracovníků s popisem …více
Abstract:
The aim of this study was to describe the possibilities of chosen social networks in the recruitment and selection of employees in a given company, as seen by selected people. Five introductory chapters outline the theoretical knowledge related to the main research question. The first chapter defines the influence of employees on the society in which they are employed. The following two chapters give …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií