Bc. Ela Klementová

Diplomová práce

Etnografie odborného učiliště

Ethnography of Vocational School
Abstract:
This diploma work uses etnographic research method in order to examine the environment and the background of the vocational school and its students of the first grade. In the center of attention of this work is the choice and its semantic and causal background. Vocational school is a school that is specific in terms of its focus on students with physical or mental handicap. This is important both in …více
Abstract:
Táto práca využíva etnografickú výskumnú metódu pre skúmanie prostredia odborného učilišťa a jeho navštevujúcich žiakov prvého ročníka. V centre pozornosti práce je voľba skúmanej školy a jej významové a kauzálne pozadia. Odborné učilište je školou, ktorá je špecifická z hľadiska jej zamerania na žiakov s fyzickým alebo mentálnym hendikepom. Táto skutočnosť je významnou tak z hľadiska jej fungovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií