Bc. Denisa Růžičková

Diplomová práce

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu

Secondary shools of Hospitality and labour market in the selected region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na profesi učitele středních hotelových škol v Libereckém kraji. Cílem práce je posoudit personální zabezpečení výuky odborných předmětů na odborných školách se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch v Libereckém kraji a stav i zájem těchto učitelů o jejich další vzdělávání jako nezbytnou podmínkou udržení kvality a rozvoje uvedených oborů. V teoretické části je podrobně …více
Abstract:
The thesis is focused on the teaching profession of secondary schools of hospitality in the region of Liberec. The aim of this thesis is to assess the staffing of teaching vocational subjects in vocational schools focused on gastronomy and tourism in the region of Liberec and the state and the interest of the teachers for their education as a necessary condition to maintain the quality and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze