Theses 

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků – Romana WOLFOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Romana WOLFOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

Burnout syndrome at social workers

Anotace: Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření. Přesněji se zabývá syndromem vyhoření u sociálních pracovníků. Cílem této práce je komparace projevů syndromu vyhoření popsaných literatuře a subjektivním vnímání lidí, kteří tímto syndromem prošli. Práce tedy propojuje teoretické znalosti o syndromu vyhoření s praktickými poznatky, které jsem získala na základě rozhovorů s lidmi, jež syndrom vyhoření zažili. V úvodní části se práce zaměřuje na metodologii. Další část práce se zabývá sociálním pracovníkem, jakožto příslušníkem profese, která je ohrožena syndromem vyhoření. Poslední část práce se věnuje syndromu vyhoření, zejména jeho příčinám, fázím a v neposlední řade také jeho projevům.

Abstract: My thesis covers burnout. Specifically it deals with the burnout of social officials. The aim of this work is the comparison of the burnout symptoms described in literature to the subjective perception of people who suffered this problem. The work inter-connects theoretical knowledge with practical findings gained from interviews with people who experienced burnout. The introduction of the thesis is focused on the methodology. The next part concerns the social official as a member of a profession that is susceptible to burnout. The last part is dedicated to the burnout, mostly its causes, phases and exposures.

Klíčová slova: sociální pracovník, syndrom vyhoření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2010
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radka Michelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

WOLFOVÁ, Romana. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:47, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz