Mgr. Tomáš Voves

Bakalářská práce

Cvičení pro seniory z oblasti zdravotní tělesné výchovy

Exercises for Seniors from the Field of Healthy Physical Education
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stáří a vhodné pohybové aktivity pro seniory. Je rozdělena do několika částí. Stáří, Změny vyvolané stárnutím, Stáří a pohybová aktivita a Zdravotní tělesná výchova. V prvních dvou částech popisujeme dělení stáří a změny vyvolané stárnutím z pohledu anatomie, fyziologie a sociologie. V třetí části jsme se zaměřili na vhodnou pohybovou aktivitu pro seniory …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on aging and the suitable activities for seniors. It is divided into several parts. Senior age, changes caused by aging, seniors and the physical activity and the rehabilitation activities. In the first two parts we are dealing with the the dividing of the seniors and the changes, that are taking place from the anatomical, physiological and sociological point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií