Mgr. Jana Vašíková

Bakalářská práce

Bilingual families and their communicative approaches

Bilingual families and their communicative approaches
Anotace:
Bakalářská práce “Bilingvní rodiny a jejich přístupy ke komunikaci” se zabývá případovou studií dvou vybraných česko-anglických rodin. Teoretická část uvádí základní poznatky v oblasti bilingvismu, bilingvních dětí a osvojování jazyka, které jsou nezbytné pro následující praktickou část, která se snaží prozkoumat dva bilingvní přístupy ke komunikaci ve vybraných rodinách se zaměřením na osvojování …více
Abstract:
Bachelor thesis ‘Bilingual families and their communicative approaches’ engages in a multiple case study of two Czech-English bilingual families. Theoretical part brings groundwork in area of bilingualism, bilingual children and language acquisition necessary for the following practical part which is trying to explore two bilingual approaches to communication in the chosen families in focus in children …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta