Martina GRUNOVÁ

Bakalářská práce

Fenomén závislosti na komunikačních médiích a jeho negativní dopady na vysokoškolské studenty

The Phenomenon of Communication Media Addiction and its Negative Impact on University Students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem závislosti na komunikačních médiích a jeho negativními dopady na vysokoškolskou mládež. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na popis závislostního chování s důrazem na jeho formy. Dále pak na fenomén nových (komunikačních) médií s jeho jednotlivými specifiky a na závislost na komunikačních médiích s jeho příčinami a důsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the phenomenon of the communication media addiction and its negative impact on the university youth. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part covers the description of the addictiveness behaviour focusing especially on the new forms of such an addictiveness behaviour and furthermore on the phenomenon of new (communication) media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRUNOVÁ, Martina. Fenomén závislosti na komunikačních médiích a jeho negativní dopady na vysokoškolské studenty. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe