Bc. Denisa Bohuslavová

Diplomová práce

Posouzení finančního zdraví podniku PORTÁL-CZ s.r.o. pomocí finančních a nefinančních ukazatelů

Examination of the financial health of PORTÁL-CZ s.r.o. through the use of the financial and non-financial indicators.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví firmy PORTÁL-CZ s.r.o. pomocí finančních a nefinančních ukazatelů. Výsledky této práce poskytnou vedení podniku ucelený pohled na probíhající restrukturalizaci a zároveň na celkovou stabilitu firmy. První čtyři kapitoly jsou zaměřeny na shrnutí teoretických poznatků o finanční analýze a oblasti inovací. Pátá kapitola je pak věnována praktické analýze …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the financial health of the company PORTÁL-CZ s.r.o. through the use of the financial and non-financial indicators. The results of this study should provide a comprehensive view of the ongoing restructuring and the overall stability of the company. The first four chapters focus on summarizing the theoretical knowledge of financial analysis and innovation. The fifth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bohuslavová, Denisa. Posouzení finančního zdraví podniku PORTÁL-CZ s.r.o. pomocí finančních a nefinančních ukazatelů. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN