Bc. Andrea Odehnalová

Diplomová práce

Měšťanka a dělnice v Brně v letech 1872-1914 Tisk a spolkový život pracujících žen

Townswoman and a workwoman in Brno in years 1872-1914 Press and community life of working women
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce si klade za cíl nastínit situaci emancipačního hnutí pracujících dělnických a měšťanských žen v Brně v 2. polovině 19. století na základě jejich spolkového života a tisku. Vzhledem k dvojjazyčnému charakteru moravského zemského hlavního města Brna se tato práce zabývá jak českými, tak německými dělnickými ženami a srovnává jejich emancipační činnost, spolkový život …více
Abstract:
This master degree diploma thesis has its objective to outline the situation of emancipation movement of working workwomen and townswomen in Brno in the second half of 19th century on the basis of their community life and press. Regarding the bilingual charakter of Moravian provincial capital city Brno this work deals with Czech and German working women and compares their emanciaption activity, commune …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy