David Czech

Bakalářská práce

Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou

Intertwining of film and classical music
Anotace:
Bakalářská práce „Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou“ pojednává o různých momentech v historii, kdy se tyto dvě zmíněné oblasti hudby přibližují či splývají, a to jak v rámci užití klasické hudby ve filmu, přepracování původní filmové hudby do klasické formy prováděné koncertně či v případě skladatelů, kteří se zabývali ve své práci oběma žánry. Touto cestou práce poukazuje na úzkou …více
Abstract:
Bachelor thesis „Intertwining of film a classical music” is primarily focused on various moments in history when these two areas of music are coming closer together, both in the use of classical music in the film, the reworking of original film music into a classical form performed in concerts or in the case of composers who have worked with both genres. In this way, the thesis points to the close …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Schnierer
  • Oponent: doc. MgA. Robert Kozánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/l92ko/