Theses 

Česká republika a ERM II – Ing. Martina Stárková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Martina Stárková

Diplomová práce

Česká republika a ERM II

Czech Republic and ERM II

Anotace: Předmětem diplomové práce "Česká republika a ERM II" je problematika evropské měnové integrace. Cílem je analýza kusového mechanismu ERM II a stavu přípravy a podmínek vstupu České republiky do tohoto mechanismu s cílem přijetí euro. První část je věnována důvodům vzniku a vývojem měnové spolupráce v Evropě. Druhá část pojednává o fungování mechanismu směnných kurzů ERM před rozšířením EU v roce 2004. Na ni navazuje část, která se věnuje způsobem fungování mechanismu ERM II a předpokládaným přechodem jednotlivých členských zemí k euru. Poslední dvě části se věnují problematice budoucí účasti České republiky v kursovém mechanismu ERM II a analýze předpokladů pro zavedení eura.

Abstract: The theme of the submitted thesis " Czech Republic and ERM II" is the issue concerning european monetary integration. The goal is to analyse exchange rate mechanisme ERM II and the stage of preparation and conditions of participation leading to adopting euro in case of Czech republic. The first part is dedicated to reasons of foundation of monetary cooperation and its development in Europe. The second part describe the way how exchange rate mechanisme ERM used to work before enlargement of the EU in 2004. The following part dedicate the way of function of ERM II and describe the adopting euro by the member states in future. The last two parts are dedicated to the issue of future participation of Czech Republic in ERM II and you can also find an analysis of conditions that are assential for adopting euro there.

Klíčová slova: centrální banka, ČNB, Česká republika, ECU, euro, eurozóna, EMS, ERM II, evropská měnová integrace, EU, konvergence, konvergenční kritéria, měnová politika, mezinárodní měnová spolupráce, central bank, Czech Republic, eurozone, european monetary integration, convergency, convergency criteria, monetary politics, international monetary cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz