Theses 

Česká republika a ERM II – Ing. Martina Stárková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martina Stárková

Master's thesis

Česká republika a ERM II

Czech Republic and ERM II

Abstract: Předmětem diplomové práce "Česká republika a ERM II" je problematika evropské měnové integrace. Cílem je analýza kusového mechanismu ERM II a stavu přípravy a podmínek vstupu České republiky do tohoto mechanismu s cílem přijetí euro. První část je věnována důvodům vzniku a vývojem měnové spolupráce v Evropě. Druhá část pojednává o fungování mechanismu směnných kurzů ERM před rozšířením EU v roce 2004. Na ni navazuje část, která se věnuje způsobem fungování mechanismu ERM II a předpokládaným přechodem jednotlivých členských zemí k euru. Poslední dvě části se věnují problematice budoucí účasti České republiky v kursovém mechanismu ERM II a analýze předpokladů pro zavedení eura.

Abstract: The theme of the submitted thesis " Czech Republic and ERM II" is the issue concerning european monetary integration. The goal is to analyse exchange rate mechanisme ERM II and the stage of preparation and conditions of participation leading to adopting euro in case of Czech republic. The first part is dedicated to reasons of foundation of monetary cooperation and its development in Europe. The second part describe the way how exchange rate mechanisme ERM used to work before enlargement of the EU in 2004. The following part dedicate the way of function of ERM II and describe the adopting euro by the member states in future. The last two parts are dedicated to the issue of future participation of Czech Republic in ERM II and you can also find an analysis of conditions that are assential for adopting euro there.

Keywords: centrální banka, ČNB, Česká republika, ECU, euro, eurozóna, EMS, ERM II, evropská měnová integrace, EU, konvergence, konvergenční kritéria, měnová politika, mezinárodní měnová spolupráce, central bank, Czech Republic, eurozone, european monetary integration, convergency, convergency criteria, monetary politics, international monetary cooperation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 03:05, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz