Ing. Martina KRUPIČKOVÁ

Diplomová práce

Tvorba informačního systému pro ohrožené kulturní dědictví - případová studie Krušnohorská železnice Osek - Dubí - Moldava, kulturní památka

Creation of an information system for endangered cultural heritage - a case study Krušnohorská railroad Osek - Dubi - Moldava, culture monument
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na mapování, následný popis současného stavu a zároveň pohled do minulosti nejzajímavějšího úseku Moldavské horské dráhy, a to úseku Osek - Dubí Moldava v Krušných horách a již zaniklého německého úseku Moldava v Krušných horách - Holzhau. V úvodu je popsána charakteristika území geografie a přírodní podmínky, dále historie celého úseku dráhy i současný stav, a je popsána …více
Abstract:
This thesis is focused on mapping, with consecutive description of a current state, and also a view into the past of the most interesting section of Moldava's mountain railway track, namely a part Osek Dubí Moldava v Krušných horách (in Ore Mountains), and an already defunct German section Moldava v Krušných horách Holzhau too. The preface outlines the characteristics of the area its geography, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPIČKOVÁ, Martina. Tvorba informačního systému pro ohrožené kulturní dědictví - případová studie Krušnohorská železnice Osek - Dubí - Moldava, kulturní památka. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny