Bc. Viktor Póč, M.Sc.

Disertační práce

Podíl teambuildingu s náplní sportovně pohybových aktivit na formování zaměstnaneckých vztahů u administrativních pracovníků banky

Impact of teambuilding program based on movements activities on professional relations of administrative employees in banking sector
Anotace:
Naše práce se věnuje možnosti ovlivňování formování zaměstnaneckých vztahů, potažmo pracovní výkonnosti, pomocí teambuildingového programu založeného na pohybových aktivitách s prvky erudice v oblasti zdraví. U vybraného vzorku z řad administrativních pracovníků v bankovním sektoru jsme realizovali intervenční program složený z individuálních konzultací, intenzivního teambuildingového pobytu a přednášek …více
Abstract:
Our work deals with influence possibilities of professional relations forming (or rather working performance) by teambuilding program based on movements aspects supplemented with education in health. We undertake an intervention program on a chosen sample of administrative employees in a bank sector based on individual consultations, an intensive teambuilding stay, and lectures in a one year period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií