Theses 

Podíl teambuildingu s náplní sportovně pohybových aktivit na formování zaměstnaneckých vztahů u administrativních pracovníků banky – Bc. Viktor Póč, M.Sc.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

Bc. Viktor Póč, M.Sc.

Disertační práce

Podíl teambuildingu s náplní sportovně pohybových aktivit na formování zaměstnaneckých vztahů u administrativních pracovníků banky

Impact of teambuilding program based on movements activities on professional relations of administrative employees in banking sector

Anotace: Naše práce se věnuje možnosti ovlivňování formování zaměstnaneckých vztahů, potažmo pracovní výkonnosti, pomocí teambuildingového programu založeného na pohybových aktivitách s prvky erudice v oblasti zdraví. U vybraného vzorku z řad administrativních pracovníků v bankovním sektoru jsme realizovali intervenční program složený z individuálních konzultací, intenzivního teambuildingového pobytu a přednášek po dobu jednoho roku. V našem výzkumu jsme sledovali kvalitativní změny v oblasti měkkých dovedností, zdraví a pohybových návyků. Na základě výsledků našeho výzkumu můžeme konstatovat, že teambuildingový program s prvky pohybových aktivit je vhodným nástrojem pro zkvalitnění zaměstnaneckých vztahů, potažmo pro zvyšování pracovní výkonnosti.

Abstract: Our work deals with influence possibilities of professional relations forming (or rather working performance) by teambuilding program based on movements aspects supplemented with education in health. We undertake an intervention program on a chosen sample of administrative employees in a bank sector based on individual consultations, an intensive teambuilding stay, and lectures in a one year period. In our research we focused on monitoring of qualitative changes in area of soft skills, health and movement habits. Based on results of our research it might be said that teambuilding program with aspects of movement activities is a suitable instrument for an improvement of professional relations or rather for increasing working performance.

Klíčová slova: teambuilding, pohybové aktivity, zaměstnanecké vztahy, zdraví, administrativní pracovníci, movement activities, professional relations, health, administrative employees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz