Mgr. Jana Kozlová

Bakalářská práce

Markéta Lazarová (komiks)

Marketa Lazarova (comics)
Anotace:
Účelem mé bakalářské práce je syntéza dnes již klasického, baladického textu Vladislava Vančury Markéta Lazarová, poprvé vydaného v roce 1931 a moderního, masového média – komiksu, jenž je na trhu nabízen v rozličných podobách od novinového komiksu, přes kýč až po „art comics“. Výsledkem mé bakalářské práce je tedy komiks obsahující úryvky z Markéty Lazarové. Chce být především ukázkou a návnadou pro …více
Abstract:
Purpose of mine bachelor work is synthesis of nowadays classical, baladic text of Marketa Lazarova by writer Vladislav Vancura, for the first time published in 1931 and modern, mass media – comics, which is bidding in several forms from paper comics, over kitsch up to „art comics". Result of mine bachelor work is a comics containing fragment from the book Marketa Lazarova. It wants to be mainly an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma