Eva HORŇÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Divadlo ve výchově v mateřské škole.

The theatre in education in kindergarten
Anotace:
V práci jsem se zaměřila na to, co je obsahem divadla ve výchově a co to vlastně je. Dále pak s čím vším divadlo ve výchově souvisí. Blíže jsem definovala pojem dramatická výchova, přidala jsem také její principy a techniky a metody dramatické výchovy. Dále jsem definovala improvizace a uvedla jsem její druhy a také některé kategorie improvizačních zápasů. Má bakalářská práce dále obsahuje improvizaci …více
Abstract:
In my work I focused on what is contained in Theatre in Education and what it actually is. I stressed on all the stuff, which is related to theater in education as well. I defined more closely the concept of drama education, I also added the principles and techniques and methods of drama education. Next I define improvisation and I presented the types, kinds and categories of some improvisational games …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORŇÁČKOVÁ, Eva. Divadlo ve výchově v mateřské škole.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta