Bc. Aleš Petřík

Bakalářská práce

Komparace tvůrčích přístupů: Olia Lialina vs. Petra Cortright

Comparison of creative approaches: Olia Lialina vs. Petra Cortright
Anotace:
V práci je představena Olia Lialina, jedna z hlavních osobností raného Net artu a Petra Cortright, reprezentující tzv. postinternetovou generaci umělců. Je proveden rozbor charakteristické tvorby obou autorek a následně komparace tvůrčích přístupů k síti a to s ohledem na technologické a sociokulturní podmínky, při kterých tvořily. Cílem práce je určit, v čem se u těchto umělkyň liší přístup k internetu …více
Abstract:
This thesis presents Olia Lialina, one of the leading figures of the early Net art and Petra Cortright, who represents the so-called postinternet generation of artists. The main artworks of both artists are analysed. Then there is a comparison of creative approaches to network with regard to technological and socio-cultural conditions. The aim of this thesis is find differences in creative approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta