Mgr. Dominika Švachová

Bakalářská práce

Feminizmus v literatúre pre deti a mládež v tvorbe Jany Juráňovej.

Feminism in the literature for children and youth in prose of Jana Juráňová
Abstract:
Diploma thesis analyses the evolution of literature for children and youth from 1960 to the present. Discusses about personal and professional life of Jana Juráňová. This paper presents the characteristic elements, which are typical for the literature of Jana Juráňová - feminism, female main character and innovative questioning about the tendency stereotypes in everyday life. These works of author …více
Abstract:
Diplomová práca rozoberá vývoj literatúry pre deti a mládež od roku 1960 po súčasnosť. Pojednáva o osobnom a profesionálnom živote Jany Juráňovej. V tejto práci približujem charakteristické prvky, ktoré sú typické pre literatúru Jany Juráňovej - feminizmus, ženskú hlavnú hrdinku a inovatívne kladenie otázok na tendenčné stereotypy v bežnom živote. Tieto diela autorky prispievajú k emancipačným snahám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Milan Pokorný, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta