Martina Ivanková

Bakalářská práce

Rizikový kapitál ako forma financovania

Rizikový kapitál ako forma financovania
Abstract:
First part of the bachelor thesis is focused on theoretical background necessary for optimal alternative source of corporate activity and characterization of venture capital as a form of finance these activities. Second part is itended to a research of subjects in the venture caputal market. Subject matter of examination will be situation on a venture capital markets, sources of information used in …více
Abstract:
Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská potreby optimálneho zvolenia zdrojov financovania aktivít podniku a charakterizáciu rizikového kapitálu ako jednej z možností financovania. Druhá časť práce je venovaná prieskumu jednotlivých subjektov na trhu rizikového kapitálu. Predmetom skúmania bude situácia na trhu rizikového kapitálu, pričom ako zdroje údajov nám poslúžia každoročné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management