Káčerová Káčerová

Bakalářská práce

Marketing na sociálních sítích vybraných firem segmentu MSP

Social Media Marketing of Selected Small and Medium Enterprises
Anotace:
Bakalářská práce porovnává a vyhodnocuje vybranou značku Bellinda s jejími hlavními konkurenty působícími na českém trhu spodního prádla, a to z hlediska produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace. V marketingové komunikaci tato práce porovnává a vyhodnocuje zejména využívání sociálních sítí vybraných značek a posuzuje jejich přínos ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Výstupem práce je …více
Abstract:
This bachelor thesis compares and evaluates the selected Bellinda brand with its main competitors operating in the Czech underwear market in terms of product, price, distribution and marketing communication. In terms of marketing communication, this bachelor thesis compares and evaluates in particular the use of social networks of selected brands and assesses their contribution to increasing its competitiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.