Bc. Veronika Vaculíková

Diplomová práce

Historická struktura krajiny a její význam pro soudobé uspořádání zahrad venkovského sídla

Historical landscape structure and its importance for the contemporary arrangement of the country estate gardens
Anotace:
Diplomní práce oživuje problematiku vnášení cizorodých prvků do vesnického prostředí. Práce upozorňuje na jejich nevhodnost a přináší staro-nová řešení, jež podpoří místní svéráz.Jako modelové území byla zvolena obec Rymice v regionu Haná, intenzivně zemědělsky obdělávaná krajina s úrodnými černozeměmi. V historických mapách i leteckých snímcích zde byla identifikována plužina traťová a dominikální …více
Abstract:
The thesis revives the issue of bringing foreign elements into the rural environment. The thesis warns about their unsuitability and brings old-new solutions to support local idiom.As a model area was chosen Rymice village in the region of Hana, intensively farmed landscape with fertile soil. In the historical maps and aerial photographs, there was identified land use pattern dominican (related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Tomáš Dohnal, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta