Bc. Anikó Šimoničová

Diplomová práce

Príjmy a výdavky rozpočtu obce

Revenue and expenditure of the municipal budget
Abstract:
The thesis deals with the characteristics of budget system as a basic tool of public finances . The work refers to public budget, which includes the state budget and local budget . The first chapter is devoted to the state budget, public administration, public revenue and expenditure, program budgeting and to budgetary principles . The second chapter describes local government and municipalities, the …více
Abstract:
V diplomovej práci je rozpracovaná charakteristika rozpočtovej sústavy ako základného nástroja verejných financií. Práca poukazuje na verejné rozpočty, ku ktorým patrí štátny rozpočet, miestne rozpočty. Prvá kapitola je venovaná štátnemu rozpočtu, verejnej správe, verejným príjmom a výdavkom, programovému rozpočtovaniu a zásadám rozpočtovníctva. Druhá kapitola sa zaoberá charakteristikou územnej samosprávy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance