Bc. Jana Kubalová

Diplomová práce

Nutriční terapeut nebo poradce? Koho můžeme potkat v nemocniční nutriční poradně?

Dietician or counselor? Who do we meet in the hospital nutritional counseling?
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou pozicí nutričního terapeuta v prostředí českého zdravotnictví. V úvodní části popisuje historický vývoj tohoto povolání a jeho současné uchopení v legislativě České republiky. Poté se věnuje problematice poskytování nutričního poradenství a nastiňuje změnu chování člověka z pohledu transteoretického modelu změny. V další části práce je pak představen …více
Abstract:
This master thesis focuses on the current position of dietitian in the Czech healthcare system. The history of this profession and its current position in the legislation of the Czech Republic is described in the introductory section of this thesis. Afterwards the issues of providing nutrition education are examined and the outlines of the transtheoretical model of behaviour change are laid. The qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta