Bc. Ondřej Myška

Diplomová práce

Vybrané otázky pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v kontextu evropského mezinárodního práva soukromého a procesního

Selected Topics in Labour Law Relations with International Element in the Context of European Private and Procedure International Law
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v návaznosti na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. Práce se zaměřuje na individuální pracovní smlouvy a jejich úpravu na kolizní úrovní v nařízení Řím I a na úrovni pravidel příslušnosti v nařízení Brusel I bis. Autor práce popisuje a analyzuje předmětná pravidla zejména z pohledu ochrany zaměstnance a prezentuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of labour law relations with international element in connection with the european private and procedure international law. The thesis focuses on individual employment contracts on the level of conflict of laws rules contained within Rome I regulation as well as on the level of jurisdiction rules contained within Brussels I bis regulation. The author describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta