Bc. Jakub Liška

Bakalářská práce

Projekt nasazení informační technologie z pohledu zákazníka

Information technology implementation project from customer's perspective
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Projekt nasazení informační technologie z pohledu zákazníka“ je seznámení s projektovým řízením v oblasti podnikových informačních systémů. Cílem práce je analýza průběhu projektu nasazení IS (informačního systému) a způsobu jeho řízení. V praktické části je popsán průběh zavedení konkrétního IS a jeho ekonomické vyhodnocení.
Abstract:
The object of Bachelor thesis “Information technology implementation project from customer´s perspective” is to introduce project management in the field of enterprise resource planning systems. Goal of the thesis is to analyze process of information system implementation and its management. Second section, the case study, consists of process of specific information system implementation description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Ing. Dita Přikrylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta