RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Disertační práce

Flow-based Brute-force Attack Detection in Large and High-speed Networks

Flow-based Brute-force Attack Detection in Large and High-speed Networks
Anotace:
Detekce síťových průniků je svázána s analýzou obsahu paketů, konkrétně s hledáním signatur známých útoků. S rostoucím počtem připojených uživatelů, zařízení a dostupných služeb roste i rychlost počítačových sítí od stovek megabitů až k desítkám gigabitů za sekundu. Doposud používané detekční metody, které zpracovávají celý obsah paketů, nezvládají zpracovat všechny pakety při takových rychlostech …více
Abstract:
Network-based intrusion detection is traditionally bound to deep packet inspection, i. e. searching for known signatures of attacks in the packet payload. With the rise of connected users, devices and offered services, the speed of computer networks is increasing from hundreds of megabits to tens of gigabits per second. As a result, the traditional approach to the intrusion detection is infeasible …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie