Mgr. Petra Krmelová

Diplomová práce

Důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a dohled nad penzijními společnostmi

Pension Savings, Complimentary Pensions Savings and Supervision Over Pension Companies
Anotace:
Tato diplomová práce poskytuje ucelené informace o nově vzniklých pilířích důchodového systému České republiky, důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření. Práce se dále zaměřuje na samotný průběh důchodových reforem a nastiňuje předpokládaný budoucí vývoj důchodového systému, zejména v souvislosti s aktuální diskuzí nad zrušením důchodového spoření. Nadto se autorka zabývá oblastí dohledu vykonávaným …více
Abstract:
The diploma thesis provides the reader with a comprehensive overview of the newly established pillars of pension systém in the Czech republic, pension savings and complementary pension savings. Furthermore, the thesis focuses on the process of pension reforms itself and foreshadows the predicted future development of the pension system, particularly in connection with the current discussion about pension …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta