Martin JAREŠ

Bakalářská práce

VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE PŘÍSTROJEM INBODY 720 A TANITA BC-418 MA

Selected characteristics of body composition of the first year-class female students of the Faculty of Physical Education of the University Palacký of Olomouc using the bioelectrical impedance method represented by devices InBody 720 and TANITA BC-418 MA
Anotace:
V této bakalářské práci bylo analyzováno tělesné složení studentek 1. ročníku FTK UP v Olomouci pomocí metody bioelektrické impedance, zastoupené přístroji InBody 720 a TANITA BC-418 MA. Snahou bylo analyzovat a porovnat vybrané charakteristiky tělesného složení sledovaného souboru a porovnat hodnoty získané oběma přístroji. Sledovaný soubor se výrazně liší od běžné populace pouze v hodnotách zastoupení …více
Abstract:
In this work we analyzed the body composition of the female students of the first year of the Faculty of Physical Education of the University Palacký of Olomouc using the bioelectrical impedance method represented by devices InBody 720 and TANITA BC-418 MA. The aim was to analyze and compare selected characteristics of body composition reference file and compare the values obtained by both devices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 141247

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAREŠ, Martin. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE PŘÍSTROJEM INBODY 720 A TANITA BC-418 MA. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - zeměpis, Tělesná výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1buimd 1buimd/2
6. 6. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
7. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.