Šárka CHÁROVÁ

Bakalářská práce

Zur Liebesmagie in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der goldene Topf` (1814)

The love of magic from E.T.A. Hoffmann ,,the golden pot".
Abstract:
This work deals with the problem, if the love, which is influenced by magic, is still the real love. The initial point of this exploration is the book by German writer E.T.A. Hoffmann ,,der Goldene Topf? (the golden pot), where is the love influenced by magic. The major points of this work are: - explanation of the term magic - explanation of the term love - analysis of the magical and love elements …více
Abstract:
Tato práce se zabývá problémem, zda láska ovlivněná magíí zůstane pravou láskou. Výchozím bodem tohoto bádání je dílo německého autora E.T.A. Hoffmanna ,,der Goldene Topf? v němž je láska magií ovlivněna. Nejdůležitější body této práce jsou: - objasnění pojmu magie - objasnění pojmu láska - analýza prvků lásky a magie im ,,Goldnem Topf? Následné výsledky budou znovu analyzovány a na jejich základě …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Dr.phil. Filip Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHÁROVÁ, Šárka. Zur Liebesmagie in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der goldene Topf` (1814). Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta