Bc. Vendula HELOVÁ

Diplomová práce

Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol

Environmental education of pupils in primary schools
Anotace:
Diplomová práce Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol se zaměřuje na zjištění environmentálních postojů a znalostí žáků třetích a čtvrtých tříd základních škol v mikroregionu Litovelsko. Práce je členěna do pěti kapitol. První čtyři kapitoly se zabývají teoretickým vymezením environmentální problematiky. Popisujeme historické pojetí ekologické a environmentální výchovy a vzdělávání …více
Abstract:
The thesis called Environmental education of pupils in primary schools is focused on finding environmental attitudes and knowledge of pupils in primary schools in the region Litovelsko. The work is divided into five chapters. The first four chapters deal with the theoretical definition of environmental issues. We describe the historical concept of ecological and environmental educacion, legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELOVÁ, Vendula. Environmentální výchova u žáků na 1. stupni základních škol. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe